CÔNG VĂN BỘ XÂY DỰNG TRẢ LỜI DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP ÂU CƠ COMPLEX

22/10/2014 , 22:02:31
Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại Au Co Complex được xây dựng trên khu đất có diện tích 14.011,1m2 (diện tích sau khi trừ lộ giới); với 01 lối vào chính từ đường Âu Cơ và 02 lối phụ từ đường Trần Tấn và hẻm đường Trần Hưng Đạo; gồm khối nhà chung cư - trung tâm thương mại (khối A) và cao ốc văn phòng (khối nhà B); có đường nội bộ rộng 5,5m và 4,5m chạy quanh; với cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án được thiết kế như sau: diện tích xây dựng 5.089m2; mật độ xây dựng 36,3%; diện tích sàn xây dựng 70.056m2 (không kể các tầng hầm, lửng, kỹ thuật, mái); đất công viên cây xanh 3.042,1m2; đất giao thông 5.520m2.

Về thiết kế cơ sở Cao ốc chung cư 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM - Khu phức hợp Âu Cơ Complex

BỘ XÂY DỰNG

Số: 513/BXD-HĐXD

V/v: Góp ý về thiết kế cơ sở Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại tại 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực.

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 13/TTr-PIST-KHĐT ngày 10/01/2012 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực xin ý kiến thiết kế cơ sở Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại tại 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình (phát hành tháng 3/2012).

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Thông tin chung về công trình.

1. Tên dự án: Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại. Khu phức hợp Âu Cơ Complex.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực.

3. Địa điểm xây dựng: tại 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Diện tích lô đất lập dự án: 14.906,1m2 (diện tích theo quy hoạch), 14.011,1m2 (diện tích sau khi trừ lộ giới).

5. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở: Công ty cổ phần Archipel (Giấy chứng nhận đầu tư số 0110330067 do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 01/7/2008, cấp đổi lần 3 ngày 31/7/2009).

6. Nhà thầu khảo sát địa chất công trình: Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng Invesco (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305089108 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/7/2007, cấp đổi lần 6 ngày 29/6/2010).

7. Tiêu chuẩn áp dụng: Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, tiêu chuẩn Mỹ (đối với phần kết cấu), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Mỹ (đối với phần hệ thống kỹ thuật).

II. Hồ sơ pháp lý trình xin ý kiến.

- Văn bản số 492/UBND-NĐ ngày 16/5/2011 của UBND quận Tân Phú về việc thoả thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của dự án kèm theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng có dấu xác nhận kèm theo.

- Văn bản số 947/UBND-NĐ ngày 05/8/2011 của UBND quận Tân Phú về chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 250/TD-PCCC (P2) ngày 17/01/2012 do Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Văn bản số 1010/TC-QC ngày 23/12/2010 của Cục tác chiến - Bộ tổng tham mưu về chấp thuận cao độ tĩnh không công trình

- Chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát địa chất, chủ nhiệm và chủ trì thiết kế.

III. Nội dung xây dựng và phương án thiết kế:

Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại Au Co Complex được xây dựng trên khu đất có diện tích 14.011,1m2 (diện tích sau khi trừ lộ giới); với 01 lối vào chính từ đường Âu Cơ và 02 lối phụ từ đường Trần Tấn và hẻm đường Trần Hưng Đạo; gồm khối nhà chung cư - trung tâm thương mại (khối A) và cao ốc văn phòng (khối nhà B); có đường nội bộ rộng 5,5m và 4,5m chạy quanh; với cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án được thiết kế như sau: diện tích xây dựng 5.089m2; mật độ xây dựng 36,3%; diện tích sàn xây dựng 70.056m2 (không kể các tầng hầm, lửng, kỹ thuật, mái); đất công viên cây xanh 3.042,1m2; đất giao thông 5.520m2.

Khối nhà A Khu phức hợp Âu Cơ Complex nằm sâu dần vào trong khu đất, đầu hồi nhà hướng ra đường Âu Cơ; có diện tích xây dựng 4.371m2; diện tích sàn xây dựng 57.132m2 (không kể các tầng hầm, lửng, kỹ thuật, mái), trong đó diện tích khu thương mại khoảng 15.132m2, diện tích 42.000m2; khoảng lùi xây dựng so với ranh lộ giới đường Âu Cơ là hơn15m, so với ranh lộ giới và ranh đất ở các phía khác lớn hơn 6m; quy mô 18 tầng (không kể 01 tầng hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật và mái), đỉnh mái cao 69,45m so với cao độ ±0.000 (cao độ ±0.000 của công trình tương đương cao độ chuẩn quốc gia 5,3m; cao hơn mặt sân 0,45m). Các tầng trên mặt đất gồm 03 tháp căn hộ cao 14 tầng (không kể tầng kỹ thuật, mái), mỗi tầng 27 căn hộ, tổng số căn hộ 378 căn. Các tháp cách nhau khoảng 8m, nằm trên khối đế 04 tầng (không kể tầng lửng) có chức năng chủ yếu là trung tâm thương mại, phòng trưng bày. Phòng sinh hoạt cộng đồng và quản lý toà nhà bố trí ở tầng 4.

Khối nhà B Khu phức hợp Âu Cơ Complex nằm hướng ra đường Âu Cơ; có diện tích xây dựng 718m2; diện tích sàn xây dựng (không kể các tầng hầm, tầng bể nước, mái) 12.924m2; khoảng lùi xây dựng so với ranh lộ giới đường Âu Cơ là hơn 15m, so với các ranh đất kế cận lớn hơn 4,5m; quy mô 18 tầng (không kể 01 tầng hầm, tầng bể nước, mái), đỉnh mái cao 69,25m so với cao độ ±0.000 (cao độ ±0.000 của công trình tương đương cao độ 0.000 mực nước biển; cao hơn mặt sân 0,35m). Các tầng trên mặt đất gồm cao 18 tầng (không kể tầng bể nước, mái), có chức năng chủ yếu là văn phòng. Tầng 1 là nơi bố trí sảnh tiếp đón và các cửa hàng.

Hai khối nhà A, B Khu phức hợp Âu Cơ Complex có chung 01 tầng hầm, xây mở rộng ra gần hết diện tích khu đất của dự án; diện tích xây dựng khoảng 12.556m2; sâu 3,45m tính từ cao độ ±0.000 của khối nhà A; có thể tiếp cận từ 03 lối; là nơi bố trí chỗ đỗ xe (106ô tô và 1460 xe máy), công trình kỹ thuật.

Ngoài sân mỗi khối nhà A, B có bố trí bãi đỗ xe ôtô có quy mô theo thứ tự 68 chỗ và 30 chỗ.

Các công trình có hình thức kiến trúc vuông vắn, thông thoáng; mặt ngoài chủ yếu sử dụng tường gạch kết hợp cửa kính (đối với khối nhà A) và tường gạch kết hợp tường kính (đối với khối nhà B); vị trí xây dựng tiếp giáp các đường giao thông, thuận tiện trong tổ chức giao thông tiếp cận. Trong công trình bố trí các thang máy chở người, thang máy chở hàng, thang bộ theo yêu cầu sử dụng công trình; có lối vào cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Kết cấu chịu lực chính của các khối nhà cao tầng là hệ cột, dầm, sàn BTCT kết hợp lõi BTCT đổ tại chỗ. Móng công trình sử dụng cọc BTCT dự ứng lực đường kính 0.6m; dự kiến sâu khoảng 38m so với cao độ ±0.000. Tường tầng hầm bằng BTCT đổ tại chỗ, dự kiến chiều dày 400mm.

Hệ thống kỹ thuật công trình Khu phức hợp Âu Cơ Complex bao gồm: cấp điện, điện nhẹ, chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, điều hoà thông gió, phòng cháy chữa cháy.

IV. Ý kiến nhận xét về thiết kế cơ sở

1. Thiết kế cơ sở Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại tại số 16 đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc về diện tích xây dựng; mật độ xây dựng; diện tích sàn xây dựng; số tầng cao công trình (đối với khối nhà B); chiều cao công trình đã được UBND quận Tân Phú chấp thuận tại văn bản số 492/UBND-NĐ ngày 16/5/2011 và bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng có dấu xác nhận kèm theo.

Số tầng cao công trình khối nhà A có thêm tầng lửng với chức năng là khu trưng bày. Việc bổ sung này phải báo cáo UBND quận Tân Phú xem xét quyết định theo quy định.

2. Về việc đấu nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực: Dự án nằm trong khu dân cư phường Tân Sơn Nhì, đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. Do đó, chủ đầu tư phải có thoả thuận với đơn vị quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo giải pháp hạ tầng kỹ thuật của dự án phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực.

3. Thiết kế cơ sở áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, tiêu chuẩn nước Mỹ (đối với phần kết cấu), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Mỹ (đối với phần kỹ thuật). Việc áp dụng quy chuẩn tiêu chuẩn cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

4. Nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu khảo sát có giấy chứng nhận đầu tư , giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện. Chủ nhiệm khảo sát và các chủ trì thiết có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy định. Bổ sung chứng chỉ hành nghề của chủ trì cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy.

Chủ đầu tư phải kiểm tra đảm bảo chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm và các chủ trì thiết kế có chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc thực hiện.

5. Một số lưu ý khác:

- Việc giảm số căn hộ của dự án so với số căn trong văn bản chấp thuận đầu tư số 947/UBND-NĐ ngày 05/8/2011 của UBND quận Tân Phú (từ 390 căn thành 378 căn) phải được báo cáo UBND quận Tân Phú xem xét chấp thuận để đảm bảo tính hiệu quả của khu đất.

- Ranh lộ giới khu đất sau khi trừ diện tích vi phạm lộ giới trong bản vẽ tổng mặt bằng phải được kiểm tra đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt và để làm căn cứ tính khoảng lùi xây dựng công trình.

- Phần tầng hầm nằm trong phạm vi khu đất quy hoạch, tuy nhiên vượt chỉ giới xây dựng. Chủ đầu tư phải báo cáo UBND quận Tân Phú để làm rõ phạm vi xây dựng tầng hầm của dự án.

- Nên so sánh cao độ thiết kế công trình với 01 cao độ chuẩn. Kiểm tra chiều cao công trình đảm bảo theo yêu cầu tại văn bản số 1010/TC-QC ngày 23/12/2010 của Cục Tác chiến.

- Do số tầng cao của Khối nhà A tăng, cần kiểm tra lại diện tích sàn khu thương mại, đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được UBND quận Tân Phú chấp thuận tại văn bản số 492/UBND-NĐ ngày 16/5/2011.

- Kiểm tra lối lên xuống tầng hầm nhà văn phòng đảm bảo phù hợp quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD.

- Tổng số chỗ đỗ xe của các khối nhà phải được kiểm tra đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng.

- Kiểm tra lại đơn vị chỉ tiêu cấp điện trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng có dấu xác nhận kèm theo văn bản số 492/UBND-NĐ ngày 16/5/2011.

- Kiểm tra tổng nhu cầu cấp thoát nước của dự án so với các chỉ tiêu quy định trong bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng có dấu xác nhận kèm theo văn bản số 492/UBND-NĐ ngày 16/5/2011, đảm bảo nhu cầu cấp thoát nước của công trình được đáp ứng đủ khi đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra đảm bảo thực hiện các yêu cầu của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 250/TD-PCCC (P2) ngày 17/01/2012.

- Xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Rác thải trong công trình phải được thu gom, vận chuyển đến nơi chôn lấp hoặc xử lý theo quy định của thành phố.

- Liên hệ với Cục Hàng không Việt Nam để được hướng dẫn về việc lắp đèn cảnh báo chướng ngại vật cho công trình.

- Trước khi triển khai bước thiết kế tiếp theo cần tiến hành thí nghiệm hiện trường, kiểm tra sức chịu tải của cọc móng để điều chỉnh kích thước và số lượng cọc nếu cần thiết, đảm bảo an toàn công trình.

- Trong quá trình thi công xây dựng và sử dụng công trình, phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. Rác thải phải được thu gom, vận chuyển đến nơi chôn lấp hoặc xử lý theo quy định.

- Chỉ đưa công trình vào sử dụng sau khi đã có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật Bảo vệ môi trường; có chứng nhận sự phù hợp về chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở Cao ốc chung cư - văn phòng - dịch vụ thương mại tại số 16 đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư căn cứ vào ý kiến trên để hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi dự án phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo phù hợp với các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình các quy định khác liên quan của Pháp luật Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND quận Tân Phú;
- Sở QHKT TP Hồ Chí Minh;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Sở GTVT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, HĐXD, QLN.

KT.BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

đã ký

 

Bùi Phạm Khánh

 

 

Theo nhadatduan.net

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Dịch vụ khách hàng Dịch vụ khách hàng

Hot line : 0986 77 8838

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẤT